Veripalvelussa työsuhdematkalippu on lisännyt selvästi joukkoliikenteen käyttöä

Yli 20 prosenttia Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun työntekijöistä on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä työsuhdematkalipun saatuaan.

 

Toimitilojen työntekijämäärän kasvu, pysäköintipaikkojen riittävyys, ympäristönäkökulmat ja työnantajakuvan kehittäminen saivat Veripalvelun etsimään sopivia ratkaisuja viisaan liikkumisen edistämiseksi.

Mobinet auttoi Veripalvelua selvittämään työntekijöiden kulkutavat ja liikkumistarpeet. Kartoitus toteutettiin säännöllisen henkilöstökyselyn yhteydessä ja sen pohjalta pidetty työpaja auttoi työryhmää laatimaan johdolle ehdotuksen uudistetusta henkilöstöetujen kokonaisuudesta.

Vuoden 2016 alusta Veripalvelussa otettiin käyttöön verovapaa työsuhdematkalippuetu. Seuraavana vuonna työsuhdelipun vaihtoehdoksi tuotiin kävelyn ja pyöräilyn kannustinraha, jota maksetaan työmatkoilla pyöräiltyjen tai käveltyjen kilometrien mukaan. Yli 65 prosenttia työntekijöistä käyttää työsuhdematkalippua ja lähes 20 prosenttia työmatkaliikunnan kannustinrahaa.

Syksyllä 2017 Mobinet tutki HSL:n toimeksiannosta, miten edut ovat vaikuttaneet Veripalvelun työntekijöiden kulkutapoihin. Työsuhdematkalippua käyttävistä vastaajista peräti 24 prosenttia ilmoitti edun lisänneen joukkoliikenteen käyttöä. Ennen-jälkeen tutkimuksen sääkorjatun arvion perusteella joukkoliikenteen työsuhdelippu on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä noin 10 %, mikä vastaa 2,5 %-yksikön kulkutapaosuutta.

Useat vastaajat kertoivat nykyään kävelevänsä enemmän, varsinkin töistä kotiin. Myös monet autoilijat käyttävät edun ansiosta aiempaa enemmän joukkoliikennettä esimerkiksi talvella huonolla kelillä.

”Tuntuu, että työnantaja arvostaa meitä työntekijöitä sekä huolehtii ympäristöstä!” kiteytti eräs vastaaja.

Veripalvelussa on ollut pulaa pysäköintipaikoista ja viisaan liikkumisen tuilla on saatu vähennettyä pysäköintipaikkojen kysyntää 12 paikalla.