Valmetin Rautpohjan yksikölle Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus

Valmetin Rautpohjan yksikölle Jyväskylän kaupungin ehdotus lähteä mukaan edistämään viisasta liikkumista tuli sopivaan hetkeen. Työpaikka-alueen viereen on rakentumassa suuri ”Hippos 2020” liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskus, jonka myötä pysäköintipaikat vähenevät ja niitä siirtyy ulkoalueilta pysäköintilaitokseen.

Työ aloitettiin vuonna 2016 Mobinetin laatimalla työmatkaliikenteen kartoituksella ja kehitystyöpajoilla. Työpajoissa herännyt keskustelu nosti monipuolisesti esiin resurssiviisaan liikkumisen hyötyjä.

Arvoissamme puhutaan uudistumisesta ja tulevaisuuden luomisesta. Aika nopeasti ryhmällemme iskostui, että tässä yhdistyy moni asia mitä haluamme Valmetissa viedä eteenpäin, niin imagomielessä kuin myös sisäisesti.” Henkilöstöpäällikkö Satu Pennanen – Valmet Technologies Oy

 

Terveys, ympäristö ja vastuullisuus nousivat vahvasti esille, vaikka akuutti huoli oli koskenut lähinnä pysäköintiä. Myös kustannukset konkretisoituivat, kun mahdollisen uuden pysäköintihallin kustannusarvio oli yli viisi miljoonaa euroa.

Työmatkakyselyn tulokset yllättivät työryhmän osoittaessaan, että vain 2 % työmatkoista tehdään joukkoliikenteellä, vaikka potentiaali oli paljon suurempi. Työntekijöille tarjottiinkin mahdollisuus kuukauden mittaiseen Linkillä töihin -kokeiluun. Toistasataa ilmoittautunutta keränneen kokeilun suosio yllätti kaikki ja jopa 80 % kokeilijoista aikoo käyttää matkakorttiaan jatkossakin!

Myös muut toimenpiteet kuten pyöräpysäköinnin ja sosiaalitilojen kehittäminen, asiointipyörät, pyöränhuoltotapahtumat ja erilaiset teemaviikot luentoineen lähtivät työryhmän innostuneisuuden ansiosta etenemään vauhdilla. Haastavin kysymys oli kuitenkin etsiä tulevaisuuden ratkaisu tilanteeseen, jossa pysäköintipaikkojen määrä vähenee Hippos-hankkeen myötä.

Mobinet tuotti työryhmälle pysäköintikysynnän analyysejä ja erilaisia tulevaisuuden ratkaisumalleja, joita vertailtiin ja työstettiin työpajoissa. Keskustelujen myötä liikkumisen teemaksi kiteytyi ”kaikki kulkutavat huomioiva vastuullinen Valmet”. Ratkaisun tavoitteena oli varmistaa tasavertainen pysäköintimahdollisuus kaikille tarvitsijoille ja käyttää omat pysäköintipaikat tehokkaasti hyväksi. Osana kokonaisvaltaista ratkaisua pysäköinti muutettiin maksulliseksi lokakuussa 2017 ja joukkoliikenteen työsuhdematkalippu otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta. 

Valmet haluaa olla kärkiluokan yritys tässäkin mielessä ja löytää uusia keinoja vaikuttaa terveyteen ja ympäristöön positiivisesti. Nämä ovat niitä arvoja, mitä jokaisen yrityksen kannattaa miettiä.” Paikallisjohtaja Timo Pirinen – Valmet Technologies Oy

 

Valmetin Rautpohjan yksikkö on edistänyt fiksua työmatkaliikkumista tavoitteellisesti ja määrätietoisesti ja tästä tunnustuksena heille myönnettiin 2017 Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus. Tunnustus myönnetään työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla ottanut kestävän ja hyvinvointia lisäävän työmatka- ja työasiamatkaliikkumisen omakseen. Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus on Motivan koordinoima ja sen jakavat alueelliset toimijat.

Vuonna 2018 vaikutuksia mitattiin seurantatutkimuksella. Siinä havaittiin, että joukkoliikennematkojen määrä on kaksinkertaistunut, kävelymatkojen määrä on kasvanut 18 % ja pyörämatkojen määrä 25 %. Vastaavasti automatkojen määrä ja sen myötä autopaikkojen tarve on vähentynyt 12 %.

 

Lisää tuloksista voit lukea esitteestä.