Uudenmaan ELY-keskuksessa autoilu vähentynyt peräti 60 %

Uudenmaan ELY-keskus on kehittänyt työmatkaliikennettä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Vaikutukset ovat ylittäneet odotukset: auton käyttö työmatkoilla on vähentynyt 60 % ja työmatkojen hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden ovat vähentyneet 40 % viimeisen viiden vuoden aikana.

 

Mobinetin ketterällä toimintamallilla työlle runko ja vauhdikas startti

Ensimmäinen työmatkaliikenteen toimenpideohjelma laadittiin Mobinetin avustuksella syksyllä 2011. Työskentelyn pohjaksi toteutettiin työmatkaliikenteen henkilöstökysely, jota seurasi sarja työpajoja nykytilan, tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelemiseksi. Suunnitelma hyväksyttiin johto­ryhmässä ja toimen­piteet integroitiin osaksi ympäristöystävällinen ja energiatehokas virasto ‑ohjelmaa nimeltä ”Etevästi ELYssä”. ”On hirveän hyvä, että on joku toimintamalli, miten näihin asioihin pystytään puuttumaan ja viemään pitkäjänteisesti eteenpäin. Muuten jäisi helposti tekemättä”, liikennejärjestelmäasiantuntija Eini Hirvenoja miettii.

Kaikki suunnitellut asiat ovat jollain tavalla edenneet. On oikeasti tapahtunut asioita, vaikka resurssit ovat olleet pienet”, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Satu Pääkkönen toteaa. Pyörätelineitä on saatu lisää. Uusiin sosiaalitiloihin saatiin selvästi alkuperäistä suunnitelmaa enemmän kaappeja, kun kyselyn perusteella voitiin arvioida niin sanottujen ”hikiliikkujien” määrä. Etätyöstä on kokeilujen kautta tullut vakituinen käytäntö.

 

Muutoksen suuruus on ollut innostavaa

Liikkumissuunnitelman etenemistä ja vaikutuksia on seurattu vuonna 2013 ja 2016 tehdyillä kyselytutkimuksilla. Yksityisautoilun vähentyminen ja etätyön lisääntyminen ovat vähentäneet Uudenmaan ELY-keskuksen henkilökunnan työmatkojen hiilidioksidipäästöjä 40 % henkilöä kohden viimeisen viiden vuoden aikana. Kerrankin uutinen, jolla kelpaa paukutella henkseleitä” toteaa vt. viestintäpäällikkö Reetta Harmaja Virkamiehen näkökulma -blogissa.

Vuonna 2016 yli 60 prosenttia työmatkoista tehtiin joukkoliikenteen kulkuvälineillä ja vain reilu kymmenes autolla yksin tai kimppakyydissä. Pyöräilyn osuus oli 11 % ja kävelyn 4 %. Mielenkiintoinen havainto on, että autoilun vähentyessä myös sukupuolten väliset erot kulkutavoissa pienenevät.  Yksi merkittävä syy muutokseen on, että työnantaja ei enää kustanna henkilökunnan pysäköintipaikkoja, vaan henkilökunta vuokraa tarvitsemansa paikat itse alueen pysäköintilaitoksista.

 

kulkutapajakauma

Työasiamatkojen seurantajärjestelmä auttaa kustannusten ja päästöjen hallinnassa

Uudenmaan ELY-keskuksen työasiamatkojen kustannusten ja hiilijalanjäljen seurantamenetelmä kehitettiin Mobinetin kanssa vuosina 2013-2014. Työasiamatkojen päästöt syntyvät lähinnä automatkoista ja lentomatkoista. Työmatkojen tavoin myös työasiamatkustuksen päästöt ovat selvässä laskussa.

 

Viestintä tukee muutosta

Työmatkaliikenteen teeman säännöllinen esillä pitäminen on ollut tärkeä osa Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikenteen toimenpideohjelmaa. Henkilöstölle on kerrottu kyselyjen tuloksista ja toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tietysti saavutetuista tuloksista. ”Henkilöstökysely itsessään lisäsi tietoisuutta, laittoi ajattelemaan ja pohtimaan omia liikkumisvalintoja”, miettii Pääkkönen.

”Tuloksesta on syytä iloita, koska juuri tämän puolesta ELY-keskuksessa tehdään töitä. Että ihmiset valitsisivat aina kuin mahdollista muun liikkumistavan kuin oman auton: kävelyn, pyörän, metron, bussin, junan tai raitiovaunun. Kyllä suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea”, kirjoittaa Harmaja