Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja

Kestävä työmatkaliikenne työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työmarkkinajärjestöjen näkökantoja työmatkaliikkumiseen ja innostaa järjestöjä edistämään kestävää liikkumista. Työn taustalla olivat Mobinetin kokemukset työpaikoilla toistuvasti esiin nousevista kysymyksistä.

Työssä tarkasteltiin työsuhde-etuja kuten työsuhdematkalippua, autoetua, pysäköintietua ja työmatkaliikunnan taloudellisia kannusteita.  Lisäksi käsiteltiin muun muassa työajalla matkustamista, joustavia työkäytäntöjä ja työpaikkakiinteistön olosuhteita.

Kuudentoista työmarkkinajärjestön haastatteluissa paneuduttiin case-esimerkkien avulla erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko työnantaja velvollinen tarjoamaan ilmaisen pysäköintipaikan työntekijöilleen?
  • Voiko työsuhdematkalipun tarjota, vaikka siitä ei ole yhtä suurta hyötyä kaikille?
  • Pitäisikö työmatkaliikkumisen etuja arvioida kaikki kulkutavat tasapuolisesti huomioiden?

Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että työnantaja ei lähtökohtaisesti ole velvollinen tarjoamaan ilmaista pysäköintipaikkaa työntekijöilleen. Useat vastaajista olivat kuitenkin sitä mieltä, että jos työntekijä tarvitsee autoa työtehtävissään, tai työssä on hankalat työajat (esim. yötyö), on pysäköinti tarjottava ilmaiseksi.

Järjestöjen mielestä työsuhdematkalippuetu voidaan ottaa käyttöön, vaikka siitä saatava etu ei olisi kaikille yhtä suuri. Vastaajat kuitenkin painottivat sitä, että ratkaisua kannattaa hakea yhteistyössä neuvotellen ja kokonaisuus huomioiden.

Erittäin tärkeänä järjestöt pitivät sitä, että työmatkaliikkumisen etuja tarkasteltaisiin kaikki kulkutavat tasapuolisesti huomioiden. Työnantaja voi esimerkiksi tarjota työsuhdematkalipun joukkoliikenteen käyttäjille, autopaikan autoa tarvitseville ja rahallista tukea työmatkapyöräilyyn.

Työn tilaajat Liikennevirasto ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ovat olleet erittäin tyytyväisiä tuloksiin. ”Kirjallisuuskatsaus on todella hyvä ja monipuolinen kuvaus asian tilasta”, Kati Hyvärinen Liikennevirastosta kiittelee.

Kunnossa kaiken ikää ohjelman Niina Valkama on iloissaan työmarkkinajärjestöjen positiivisesta suhtautumisesta työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen. ”Toivottavasti yhteistyö heidän kanssaan jatkuu” hän pohtii.

Lue lisää

Kestävä työmatkaliikenne työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta -tutkimusraportti

kansi_250px