Keski-Suomen sairaanhoitopiiri – näkökulma laajeni pysäköinnistä liikkumisen kokonaisuuteen

Eeva pyöräilee”Ketterä toimintamalli ohjasi meidät miettimään liikkumisen olosuhteita ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken. Toimintamalli auttoi katsomaan laajempaa kokonaisuutta, josta autojen pysäköinti muodostaa vain osan”, kertoo sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio.

Syyskuussa 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ryhtyi Sitran ja Jyväskylän kaupungin tukemana ja Mobinetin avustuksella suunnittelemaan, miten työmatkaliikkumisen nykyiset ja tulevat haasteet voitaisiin ratkaista mahdollisimman resurssiviisaasti. Hankkeen hyviä kokemuksia hyödynnetään syksyllä 2015 Jyväskylän yliopiston kanssa. Yliopisto on sairaalan ohella suuri työllistäjä, jonka liikkumisolosuhteiden kehittäminen on kaupungille tärkeää.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille työmatkaliikkumisasioiden kehittäminen tuli ajankohtaiseksi uuden sairaalahankkeen myötä. ”Hanke tuli juuri sopivaan saumaan, kun meillä oli uuden sairaalan rakentaminen käynnistynyt, ja sen alta poistuneet pysäköintipaikat aiheuttivat haasteita työmatkaliikkumiselle”, kertoo Uusi sairaala projektin johtaja Mikko Jylhä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Rakentamisen aikaiset haasteet kestävät aina vuoteen 2020, jolloin uuden sairaalan on määrä valmistua.

Mobinet ohjasi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työryhmää pohtimaan työmatkaliikkumisen olosuhteita laajasti. Työ alkoi syyskuun alussa toteutetulla työmatkaliikkumisen kartoituksella, johon vastasi jopa 54 prosenttia henkilöstöstä, mikä on todella paljon yli 4 000 työntekijän sairaalayhteisössä.

Liikkumavaraa ja potentiaalia resurssiviisaaseen liikkumiseen on

Kartoitus osoitti, että sairaanhoitopiirissä autolla tehdyistä työmatkoista kolmannes on sellaisia, että työntekijä voisi omasta mielestään oikein hyvin tehdä matkan myös jollain muulla tavalla. Kaiken kaikkiaan automatkojen vähentämisen potentiaali voisi olla jopa 40 prosenttia.

Nykyisin sairaanhoitopiirin henkilöstön työmatkoista noin puolet tehdään yksin henkilöautolla (48 %) ja noin kolmannes pyörällä (30 %). Loput tehdään kävellen (8 %), joukkoliikenteellä (7 %) tai kimppakyydillä (7 %).

”Prosessin kautta meille selvisi millainen liikkumavara meillä on”, kertoo Eeva Aarnio. Paitsi pysäköintiin, automatkojen vähentymisellä olisi vaikutusta myös sairaanhoitopiirin työmatkojen hiilidioksidipäästöihin, jotka voisivat kartoituksen mukaan tippua 29 prosenttia eli nykyisestä 2 400 tonnista 1 800 tonniin vuodessa.

Työmatkaliikunnan potentiaalista antaa käsityksen se, että noin 65 prosenttia henkilöstöstä voisi omasta mielestään pyöräillä töihin keväästä syksyyn ja kävelyä piti mahdollisena noin 40 prosenttia.

Muutoksen mahdollisuutta tukee tieto siitä, että lähes kaikki työntekijät katsoivat, että työnantajan tulisi tukea ympäristöystävällistä liikkumista.

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio sai oivalluksia pyöräilyn ja kävelyn kokeiluista

Kymmenkunta sairaanhoitopiirin työntekijää kokeili viikon ajan työmatkojen kävelyä, pyöräilyä tai joukkoliikennettä.

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio sai itse sinisen Poni-merkkisen pyörän lainaan kokeilun ajaksi.  ”Meille syntyi Ponin kanssa hyvin läheinen suhde näiden kolmen viikon aikana”, kertoo Eeva.

Eevan tuli kokeiltua pyöräilyä kaikenlaisissa keleissä ja hän havaitsi, että säällä oli yllättävän vähän vaikutusta hänen kahden ja puolen kilometrin työmatkallaan. ”Jos käytän hametta, vedän pyöräilyn ajaksi lämpimät housut alle”.

”Minun ongelmaksi meinasi koitua tavarat, mutta senkin pystyi ratkaisemaan, kun vain organisoi päänsä uusiksi”, Eeva huomasi.

Oma kokeilu auttoi Eevaa huomaamaan, että katetut pyörän säilytyspaikat ovat todella tärkeitä. Tällä on varmasti vaikutusta siihen, miten pyöräpysäköinti Uudessa sairaalassa suunnitellaan.

Sairaanhoitopiiri on sitoutunut toimenpiteisiin

Toimenpiteitä suunniteltiin sairaanhoitopiirin kanssa kahdessa työpajassa, joissa oli mukana henkilöstöjohtaja, toimitiloista vastaava tekninen johtaja, Uuden sairaalan projektijohtaja sekä viestintäpäällikkö.

Sairaalassa ryhdyttiin heti toimeen:

  • Pyörätelineitä ja kuivauskaappeja lisättiin jo ensimmäisen työpajan jälkeen. Uudessa sairaalassa tullaan huolehtimaan siitä, että pyöräpaikat ovat katettuja, laadukkaita ja niitä on riittävästi.
  • Sairaanhoitopiiri ja kaupunki suunnittelevat toteuttavansa yhteistyössä kampanjan, jossa palkitaan pysäköintiluvasta luopujia joukkoliikennelippuedulla siten, että luopuja saa kolmen kuukauden matkat yhden kuukauden hinnalla.
  • Yhdessä kaupungin kanssa tullaan suunnittelemaan myös joukkoliikenteen linjoja ja vuoroja siten, että ne osuvat yksiin sairaalan työvuorojen kanssa.
  • Henkilöstön käyttöön hankitaan yhteiskäyttöisiä pyöriä, joilla voi hurauttaa esimerkiksi keskustaan työasioille.
  • Vuodelle 2015 laaditaan viestintäsuunnitelma, miten työmatkaliikkumiseen liittyviä aiheita ja toimenpiteitä tuodaan esiin pitkin vuotta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kokemuksista voi lukea lisää  hanketta varten perustetussa blogissa.