Kaupunkiympäristötalon BREEAM-liikkumissuunnitelma ohjaa rakennuksen suunnittelua ja käytön aikaista toimintaa

Helsingin kaupunki on rakennuttamassa kesällä 2017 toimintansa aloittavalle kaupunkiympäristötoimialalle uuden toimitilan Kalasatamaan. Kohde tullaan sertifioimaan BREEAM ympäristöluokituksen mukaisesti vähintään luokkaan very good. Liikkumiseen liittyvän suunnittelun tueksi ja käytön aikaisten toimintojen kehittämiseksi Mobinet laati kaupunkiympäristötalolle BREAAMin vaatimukset täyttävän liikkumissuunnitelman.

Työmatkaliikkumisen liikenne-ennuste laadittiin jo aikaisemmin tehdyn kyselyn tulosten pohjalta.

Liikkumissuunnitelman analyysi onnistui mielestäni erittäin hyvin ja tuotti selkeää ja tärkeää pohjatietoa liikkumisesta” projektipäällikkö Otto Virenius.

Liikkumissuunnitelman toimenpiteitä ja erityisesti käytön aikaista toimintaa työstettiin tätä varten kootun käyttäjäryhmän kanssa. ”Tämä oli yksi osa projektiin liittyvää käyttäjäkuulemista ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vastaa myös BREEAMin tavoitteita” hankesuunnittelija Reetta Amper arvioi.

Uudesta rakennuksesta tulee paitsi kaupunkilaisia palveleva asiointipiste, myös noin 1 500 ihmisen työpaikka. Kaupunkiympäristötaloon on hyvät kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet. Toimintojen keskittäminen vähentää niin työntekijöiden kuin asiakkaiden liikkumistarvetta. Pysäköintipaikkoja uudessa kaupunkiympäristötalossa tulee olemaan vähemmän kuin taloon muuttavien nykyisten virastojen yhteydessä, sillä asemakaava rajoittaa pysäköintipaikkojen rakentamista ja pysäköintipaikkojen rakentaminen kohteeseen on poikkeuksellisen kallista perustamisolosuhteista johtuen.

”Mielestäni liikkumissuunnitelmaan laatimiseen liittyvät työpajat ja raportti auttoivat laajentamaan näkökulmaa liikkumiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Haluaisimme, että työtekijöillä olisi mahdollisuus ja mielenkiinto käyttää myös muitakin kulkutapoja kuin omaa autoa, julkista liikennettä ja pyörää.  Yhtenä tavoitteenamme onkin hankkia meille räätälöity liikkumisen palvelukonsepti” Reetta Amper kertoo.

Jatkoselvitysten laatimisesta ja kaupunkiympäristötoimialan liikkumisen käytäntöjen ja etujen kehittämisestä vastaa tammikuussa 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti hallintojohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö.

 

Katuperspektiivi Työpajankadulta, Lahdelma & Mahlamäki Architects, 25.01.2017

KYT_ehdotussuunnitelma_katuperskis_1