If Vahinkovakuutusyhtiö varautui Länsimetron käynnistymiseen Espoossa

If”If aloitti työmatkaliikkumisen suunnittelun Mobinetin kanssa Turun toimipisteestä syksyllä 2015. Hyvien kokemusten jälkeen työtä jatkettiin keväällä 2016 Espoon toimipisteessä, jossa liikenneolosuhteet muuttuvat Länsimetron käynnistymisen ja Niittykummun rakentumisen myötä.

Yhtiön arvojen mukaisesti If haluaa kannustaa henkilökuntaa tekemään terveellisiä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä liikkumisvalintoja. Työmatkaliikenteen suunnittelu liittyy vahvasti työhyvinvoinnin edistämiseen ja Green Office toimintaan.

Sekä Turussa että Espoossa työmatkakyselyyn vastasi yli 70 prosenttia työntekijöistä. Liikenteellisesti keskeisestä sijainnista huolimatta Turussa yli puolet työmatkoista kuljettiin yksin autolla ja vain joka kymmenes työmatka joukkoliikenteellä. Kävellen tai pyöräillen tehtiin kuitenkin lähes neljännes matkoista.

Espoossa joukkoliikenteen osuus on pääkaupunkiseudulle tyypilliseen tapaan suurempi. Espoossa noin puolet työmatkoista tehtiin autolla, kolmasosa joukkoliikenteellä ja vajaa kymmenen prosenttia pyöräillen tai kävellen. Metroyhteyden arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä. Länsimetro helpottaa myös Helsingin keskustaan suuntautuvien työasiamatkojen tekemistä joukkoliikenteellä.

”Työntekijämäärämme
suurimmissa toimipisteissämme eli Turussa ja Espoossa
on viime vuosina kasvanut,
minkä vuoksi haluamme kehittää
myös työmatkaliikenteen järjestelyitä.”

Pirjo Holmén

 

Uusia näkökulmia vuorovaikutteisella työskentelyllä

Työmatkakyselyjen tulosten pohjalta suunnittelua vietiin eteenpäin Mobinetin vetämissä työryhmissä, joissa oli mukana toimitiloista vastaava Group Services, HR, ympäristötiimi sekä ns. Turun ja Espoon omat taloraadit. Taloraadit ovat toimitila-asioita käsitteleviä yhteistyöelimiä. Laaja esimiesedustus toi työryhmään monipuolisia näkökulmia ja tietoa työtehtäviin liittyvistä erityispiirteistä.

Kehitystyöpajojen tuloksena molemmille toimipisteille laadittiin työmatkaliikenteen toimenpideohjelmat. Vaikka suunnittelutyö tehtiin molemmissa toimipisteissä itsenäisesti, osaa kehitystoimenpiteistä viedään eteenpäin toimipisteiden tiiviissä yhteistyössä.

”Työpajat vedettiin innostavasti
ja aikataulut piti.
Ilman tätä projektia emme olisi
saaneet käyntiin näin nopeasti ja näin monipuolisia
uudistuksia.”

Irma Saarinen

 

Turvallisuus ja työmatkaliikunnan olosuhteet paranevat

Turun toimipisteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi If on jo aiemmin hankkinut Kalevantien ylittävän suojatien eteen vilkkuvalot. Seuraavaksi keskitytään turvallisuuteen piha-alueella, jossa pysäköintihallista ajavien autojen sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden reitit risteävät useassa kohdassa.

Espoossa keskitytään viestimään henkilökunnalle alueen rakentumisen vaiheista ja turvallisista kulkuyhteyksistä metroasemalle. Niittykummun metrokeskuksen lähiympäristö rakentuu vaiheittain eivätkä kaikki suunnitellut jalankulku- ja pyöräilyväylät ole todennäköisesti vielä käytössä metron käynnistyessä. Työmatkaliikkumisolosuhteiden parantamiseksi molemmissa toimipisteissä puku- ja pesutilat mitoitetaan uudelleen kasvaneelle henkilömäärälle työntekijöiden toiveiden mukaisesti.

Turussa pysäköintihaasteisiin etsittiin työryhmässä ratkaisuehdotuksia skenaariotyöskentelyn avulla. ”Mobinetin kokemuksen perusteella saimme uusia ajatusmalleja ja rakentavan työskentelytavan paljon tunteita herättävään pysäköintihaasteeseen.”, toimitiloista vastaava Pirjo Holmén kertoo. Espoon toimipisteessä aloitetaan pysäköinnin valvonta luvattoman liityntäpysäköinnin ehkäisemiseksi. If haluaa kuitenkin olla hyvä naapuri ja sallii vuorottaispysäköinnin siten, että viereisten talojen asukkaat ja vieraat voivat pysäköidä alueella iltaisin sekä viikonloppuisin.