Työpajatyöskentely keskusteluttaa ja sitouttaa

Työpajoissa ideoidaan työmatkaliikenteen kehittämistoimenpiteitä, arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia sekä muotoillaan niistä konkreettinen suunnitelma.

Vuorovaikutteisen työskentelyn avulla varmistetaan, että jo suunnitteluvaiheessa keskitytään niihin toimenpiteisiin, joilla on parhaat toteutusmahdollisuudet ja joiden edistämiseen työryhmä on sitoutunut. Ketterässä työskentelyotteessa työpajojen aihepiirejä ei ole määritelty täsmällisesti, vaan seuraavan työpajan sisältö perustuu edellisten työvaiheiden tuloksiin.

Työmatkaliikenne on kokonaisuus, jonka suunnittelussa tarvitaan monenlaisia näkökulmia: HR, toimitilat, viestintä, ympäristö, vastuullisuus, talous, turvallisuus, matkahallinto, henkilökunnan edustus jne. Monipuolinen työryhmä on ensimmäinen askel kohti onnistunutta lopputulosta.

 

”Ketterä toimintamalli ohjasi meidät
miettimään liikkumisen olosuhteita
ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken.”

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

 

 


Kulkutapajakauma ja yhteistyökumppanit