Liikenne-ennusteet ja ratkaisut muutostilanteisiin

Mobinet tarjoaa asiantuntija- ja sparrausapua työpaikan muutosprosesseissa. Autamme työmatkaliikkumiseen liittyvässä päätöksenteossa ja uusien käytäntöjen jalkauttamisessa esimerkiksi

  • muuton tai keskittämisen yhteydessä
  • toimitilojen uudistuksen yhteydessä
  • pysäköintiongelmien kärjistyessä

Autamme vertailemaan eri sijaintivaihtoehtoja tai ennustamme kulkutapajakauman uuteen toimipisteeseen. Työmatkakyselyn ja ennusteiden pohjalta voidaan luotettavasti suunnitella pysäköintipaikkojen määrä, pukeutumis- ja peseytymistilojen mitoitus sekä pyöräpysäköinti vastaamaan todellisia tarpeita.