Pysäköinnin ratkaisut

Mobinet tarjoaa strategista pysäköinnin suunnittelua tilanteissa, joissa

  • pysäköintipaikat eivät riitä
  • on tarve ennustaa tulevaa pysäköintikysyntää
  • nykyinen pysäköintiratkaisu on ongelmallinen

Pysäköintitarpeen arviointi

Pysäköinnin käytäntöjen uudistaminen alkaa oivalluksesta, että yrityksen käytännöt vaikuttavat siihen, kuinka paljon parkkipaikkoja tarvitaan. Pysäköintikäytäntöjen suunnittelussa haetaan vastausta kysymykseen, mikä on yrityksen kannalta tarkoituksenmukainen määrä pysäköintiä. Liian vähän johtaa vaikeuksiin ja liian paljon tarkoittaa ylimääräisiä kustannuksia. Työmatkaliikenteen kartoituksen avulla saadaan realistinen kuva pysäköintitarpeesta. Ennusteiden avulla voidaan arvioida tilannetta uusissa toimitiloissa tai vertailla eri sijoittumisvaihtoehtoja. Tarvearviointi on hyödyllinen myös keskittämisen tai monitilatoimiston suunnittelun yhteydessä.

Pysäköintiratkaisun suunnittelu

Pysäköintihaasteiden ratkaiseminen edellyttää sekä pysäköintikapasiteetin tehokasta käyttöä että pysäköintikysynnän hillitsemistä. Pysäköintitarpeen arvioinnin pohjalta voidaan muodostaa kuva tehokkaasta mitoituksesta ja arvioida erilaisten kysyntää hillitsevien keinojen vaikutusta kulkutapajakaumaan ja sitä kautta pysäköintipaikkojen tarpeeseen ja kustannuksiin. Haemme asiakkaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvan pysäköintiratkaisun vuorovaikutteisen työskentelyn avulla. Pysäköinti on usein tunnelatautunut aihe, jolloin sekä suunnittelu että suunnitellun muutoksen jalkauttaminen vaatii huolellista yhteistyötä ja viestintää.

 

Mobinetin kokemuksen perusteella saimme uusia ajatusmalleja
ja rakentavan työskentelytavan paljon tunteita
herättävään pysäköintihaasteeseen

Pirjo Holmén, Group Services
If vahinkovakuutusyhtiö

”Kysely antoi vahvistuksen sille, että
pystymme ratkaisemaan pysäköintiongelman
ilman paikkojen lisäämistä” 

Mika Liukku, GWP
Nordea