Kattava kuva työmatkaliikenteen nykytilasta ja muutospotentiaalista

Mobinetin työmatkakysely on vaivaton tapa hankkia monipuolinen kuva työmatkaliikenteen nykytilanteesta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että kysely on kulkutapaneutraali, henkilökuntaa kuunteleva ja kannustava. Tämän ansiosta olemme saavuttaneet jopa yli 70 % vastausaktiivisuuden. Kyselyihimme on vastannut jo yli 36 000 työntekijää.

Kysely tuottaa muun muassa seuraavat tiedot:

  • Henkilöstöä kuvaava liikkujaryhmittely (autoilijat, kulkutapojen sekakäyttäjät jne.)
  • Työmatkojen kulkutapajakauma ja CO2-päästöt
  • Muutospotentiaali, mm. pyöräilyn kasvupotentiaali, CO2-päästövähennyspotentiaali
  • Kiinteistöjen olosuhteet, tyytyväisyys sosiaalitiloihin ja pyöräpysäköintiin
  • Autojen ja pyörien pysäköinnin kapasiteettitarve
  • Henkilöstön tarpeet, arvostukset ja kehittämisehdotukset
  • Työasiamatkojen kulkutavat ja kehittämisideat
  • Terveysliikunta ja turvallisuus työmatkoilla

Kysely antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kertoa omia tarpeitaan ja kokemuksiaan liikkumisen olosuhteisiin, käytäntöihin ja etuihin liittyen. Samalla kysely tarjoaa pohjatiedot jatkosuunnittelulle ja esimerkiksi pysäköintiratkaisun valmistelulle. Kysely myös motivoi henkilökuntaa pohtimaan omia liikkumismahdollisuuksiaan ja edistää siten positiivista muutosta.


Pelkästään henkilöstökyselyn avulla
olemme onnistuneet kasvattamaan tietoisuutta
työmatkaliikkumisen vaihtoehdoista todella isolle joukolle”


Liikunnansuunnittelija Pilvi Heinonen
Helsingin kaupunki

 

 

Päästövähennyspotentiaali