Mobinet auttaa yrityksiä työmatkaliikenteen suunnittelussa

Haluatko ratkaista pysäköintiongelman? Kaipaatko kannusteita työmatkaliikuntaan?  Mobinetin avulla löydät ratkaisut, jotka huomioivat työyhteisösi erityispiirteet ja erilaiset liikkujat kokonaisvaltaisesti.

Tyypillinen projektimme koostuu työmatkakyselystä ja työpajoista. Työn tuloksena saat konkreettisen suunnitelman, joka on helppo viedä käytäntöön. Tarjoamme myös monenlaista työmatkaliikenteen seurantaa, viestintää ja konsultointia riippuen asiakkaan tarpeista.

Pyydä meidät käymään, niin suunnittelemme työyhteisöllesi sopivan kokonaisuuden.


TYÖMATKALIIKKUMISKYSELY

 • Kertoo työmatkaliikenteen nykytilan ja muutospotentiaalin
 • Tuo esiin henkilöstön tyytyväisyyden ja tarpeet
 • Ohjaa valitsemaan oikeat toimenpiteet
 • Tarjoaa työmatkaliikkumiselle selkeän seurantamittarin

TYÖMATKALIIKENTEEN TYÖPAJAT

 • Tuottavat toteuttamiskelpoisen suunnitelman
 • Tarjoavat kanavan vuorovaikutukseen
 • Sitouttavat vastuutahot yhteisesti sovittuun suunnitelmaan

YKSILÖLLISIÄ RATKAISUJA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN

 • Asiantuntijapalvelut muutto- ja keskittämistilanteissa
 • Pysäköinnin ratkaisut
 • Työmatkaliikuntakampanjat
 • Työasiamatkojen kustannusten ja päästöjen seuranta