Lahden kaupunki uudistaa henkilöstön pysäköinnin periaatteet ja ottaa työsuhdematkalipun käyttöön

Lahden kaupungin tavoitteena on edistää kestävää liikkumista kaupungin henkilökunnan työmatkoilla.

Hyvinvointia työmatkalleni -hanke toteuttiin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä kaupungin konserniyhtiöiden kanssa. Yhteistyö tarjosi oivan tilaisuuden jakaa kokemuksia, hyväksi koettuja toimintamalleja ja yhdistää resursseja.

Mobinetin asiantuntemuksen avulla pystyttiin löytämään toimivat ratkaisut myös mielipiteitä jakaviin viisaan liikkumisen teemoihin” kertoo Lahden kaupungin työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti

Työn yhtenä tavoitteena oli tuoda viisas liikkuminen ja siihen liittyvä kehitystyö esiin positiivisessa hengessä korostaen arkiliikunnan merkitystä työtekijän omaan hyvinvointiin. Viestinnän kanavien ja formaatin laatimisessa keskityttiin myös siihen, että niillä tavoitetaan mahdollisimman suuri osa hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvasta noin 12 000 työntekijästä.

Vuonna 2018 toteutetussa liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneessa hankkeessa laadittiin erilliset viisaan ja turvallisen työmatkaliikkumisen toimenpideohjelmat Lahden kaupungille ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Molemmat suuret työnantajat ovat lähteneet edistämään suunnitelmassa sovittuja toimia aktiivisesti.

Elokuussa 2019 Lahden kaupungin hallitus hyväksyi henkilöstön pysäköinnin ja pysäköintimaksujen periaatteet 1.1.2020 alkaen. Lisäksi kaupungilla otetaan käyttöön työsuhdematkalippuetu ja kaupungin palkitsemisohjeeseen lisätään työmatkoilla käytettävän polkupyörän perushuolto.