Hillitse työmatkaliikenteen ympäristövaikutuksia

”Työmatkaliikenteen päästöt muodostavat merkittävän osan monen organisaation hiilijalanjäljestä. Työmatkaliikenteen suunnittelulla yritys voi kantaa vastuuta ympäristökuormituksestaan ja tukea lähiympäristön viihtyisyyttä.”

Työmatkaliikenteen suunnittelulla voidaan vähentää organisaation hiilijalanjälkeä ja pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta. Tätä osataan arvostaa sekä asiakkaiden, sidosryhmien että työntekijöiden keskuudessa. Työmatkaliikenteen ympäristövaikutukset huomioidaan myös rakennusten ympäristösertifioinnissa. Erityisesti toimistokohteissa työmatkaliikenteen osuus toimipisteen energiankulutuksesta voi olla yllättävän suuri, jopa puolet. Kun tutkimuksissamme työntekijöiltä on kysytty, mitkä kulkutavat olisivat heille mahdollisia, on osoittautunut, että oikeilla kannusteilla päästöistä on mahdollista leikata jopa kolmannes pois.

Suurten kaupunkiseutujen ruuhkia ei pystytä ratkaisemaan rakentamalla lisää tiekapasiteettia, koska kaupunkitila ei riitä ja lisäksi uudet kaistat houkuttelevat aina vain lisää autoliikennettä. Liikennejärjestelmän toimivuus ja ympäristön viihtyisyys paranevat, kun työmatkoilla kuljetaan tilankäytön kannalta autoa tehokkaammilla kulkutavoilla. Työmatkaliikenteen suunnittelu on liikkumisen ohjausta, jonka tavoitteena on edistää kestävien kulkutapojen käyttöä erilaisin kannustimin ja eri toimijoiden yhteistyöllä.

Päästövähennyspotentiaali