Säästä kustannuksia ja paranna työn tuottavuutta

”Yritys säästää huomattavasti esimerkiksi pysäköintikustannuksissa, jos työntekijät tulevat töihin joukkoliikenteellä tai pyörällä. Kimppakyydit tuottavat säästöjä työasiamatkoilla. Etäneuvottelut säästävät työaikaa.”

Työmatkaliikenteen suunnittelulla voidaan vähentää parkkipaikkojen tarvetta. Lisäkysyntää on mahdollista hallita muun muassa vaihtoehtoisia kulkutapoja tukemalla ja pysäköintikäytäntöjä kehittämällä. Mobinetin asiakas Nordea on hyvä esimerkki siitä, kuinka pysäköintipaikat saadaan riittämään toimipisteiden keskittämisen yhteydessä.

Vaihtoehtoisia kulkutapoja tukeakseen yhä useampi työnantaja tarjoaa työntekijöilleen tukea joukkoliikenteen käyttöön ja kannusteita työmatkaliikunnan lisäämiseen. Työsuhdematkalippu on veroton etu 300 euroon asti vuodessa. Työmatkaliikunnan tuet, kuten pyörähuollon tai varustehankintojen tukeminen lisää terveyttä edistävää liikuntaa.

Työajalla tehtävien matkojen osalta työn tuottavuutta voi parantaa korvaamalla työmatkoja videoneuvotteluilla ja hyödyntämällä matkustusajan työntekoon, esimerkiksi junalla kuljettaessa. Paikallisliikenteessä lainattavat joukkoliikenteen matkakortit vähentävät matkalaskuihin liittyvää hallintoa. Aina autolle ei ole vaihtoehtoa, mutta tällöinkin polttoainekustannuksissa voi saavuttaa merkittäviä säästöjä taloudellisen ajotavan koulutusten myötä. Taloudellinen ajotapa pienentää myös onnettomuusriskiä.

Etätyö ehkäisee pysäköinnin ruuhkautumista ja tukee toimistotilojen tehokasta käyttöä. Työntekijälle se tarjoaa paremmat mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.