Yläkoululaisten kulkutapoja kehittämässä Porvoossa

”Hankkeessa luotu valmis toimintamalli helpottaa ilmasto- ja turvallisuusnäkökulmat huomioivan liikennekasvatuksen toteuttamista sekä koulun että kunnan teknisen sektorin näkökulmasta” kertoo liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis

Liikkumistottumukset luodaan jo nuorena ja yläkouluikäisenä monet tekevät valinnan pyöräilyn jatkamisen ja moottorikäyttöiseen ajoneuvoon siirtymisen välillä. Valinta vaikuttaa suuresti myös liikenneturvallisuuteen, sillä vaihe, jossa nuoret aloittavat mopoilun ja moottoripyöräilyn, näkyy onnettomuusmäärien voimakkaana nousuna liikenneturvallisuustilastoissa

Porvoossa ilmasto- ja turvallisuusvaikutukset huomioivaa liikennekasvatuskokonaisuutta lähdettiin kehittämään teknisen sektorin ja yläkoulujen yhteistyönä. Tavoitteena oli nostaa pyörää esiin varteenotettavana kulkuvälineenä myös aikuisuuden kynnyksellä sekä tuoda kokeilujen avulla tutuksi uusia kevyitä sähköisiä liikkumisvälineitä. Mobinet vastasi toimintamallin suunnittelusta ja kokeilujen koordinoinnista.

Hankkeen kehittelytyötä tehtiin yhteistyössä Albert Edelfeltin koulun ja Linnajoen koulun kanssa. Kokeiluita varten kaupungille hankittiin kaksi sähköpyörää. Lisäksi Albert Edelfeltin koululaiset saivat kokeiltavakseen pysäköinninvalvojien käyttöön hankitun sähköpotkulaudan. Kokeilutuntien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Albert Edelfeltin koulusta terveystiedon/kuvaamataidon opettaja sekä liikunnan opettajat ja  Linnajoen koulusta fysiikan opettaja.

Toimintamallista laadittiin lyhyt esite, jonka avulla myös muiden Porvoon yläkoulujen opettajien on helppo ottaa toimintamalli käyttöön.

Linnajoen koulussa kokeilijoista peräti 70 % kertoi sähköpyörän toimineen odotuksiaan paremmin. Sähköpyöräilyssä kerrottiin olevan parasta mm. ”vauhti”, ”helppous” ja erään vastaajan mukaan ”kaikki!”.