Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hanke herättänyt kiinnostusta

Mobinetin ja Kiinteistöliiton yhdessä ideoima hanke ”Liikennepalvelut taloyhtiöissä” on herättänyt suurta kiinnostusta sidosryhmissämme. Hankkeen tarkoituksena on selvittää taloyhtiöiden näkemyksiä, tarpeita ja mahdollisuuksia liittyen kestävään liikkumiseen sekä tunnistaa käytännön keinoja, joilla taloyhtiöt voivat edistää kestävää liikkumista ja varautua tulevaisuuteen.

Autopaikat ja pyörävarastot liittävät taloyhtiöt kaupunkien liikennejärjestelmiin. Uudenlaiset digitalisaatioon ja jakamiseen perustuvat liikennepalvelut, kuten yhteiskäyttöiset liikkumisvälineet, yleistyvät nopeasti vaikuttaen asukkaiden liikkumismahdollisuuksiin, yhteisten tilojen käyttöön ja taloyhtiön päätöksentekoon.

”Toistaiseksi erityisesti asunto-osakeyhtiöiden liitynnät näihin järjestelmiin ovat jääneet satunnaisiksi, mutta aika on kypsymässä systemaattiselle käsittelylle” Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero kertoo.

Kohdealueiden (Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Lahti ja Kuopio) taloyhtiöille lähetetään kysely huhtikuussa. Kesän ja alkusyksyn aikana Mobinet toteuttaa kiinnostuneiden taloyhtiöiden hallituksille virtuaalisia työpajoja, joissa aiheeseen paneudutaan tarkemmin. Tärkeä osa hanketta on myös se, että Kiinteistöliiton lakiasiantuntijat tekevät taloyhtiöiden päätöksenteon juridisen arvioinnin. Hankkeen tuloksista raportoidaan vuoden 2018 lopulla.