Työmarkkinajärjestöt mukaan liikkumisen ohjaukseen

Haastattelu

Mobinet selvittää Liikenneviraston ja Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman toimeksiannosta työmarkkinajärjestöjen näkökulmia työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen. Haastattelututkimuksen avulla etsitään yhteisiä näkökulmia ja parhaita toimintatapoja kestävän ja turvallisen työmatkaliikenteen kehittämiseksi.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on parantaa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen onnistumisen edellytyksiä lisäämällä yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Liikkumisen ohjauksella työnantaja kannustaa työntekijöitä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseen ja vähentää työntekijöiden kokonaisliikkumistarvetta. Yleisesti näistä kulkutavoista puhutaan kestävänä tai viisaana liikkumisena. Haastatteluiden kautta tavoitteena on lisätä keskustelua työmatkaliikkumisen nykykäytännöistä ja muutoksen tarpeellisuudesta sekä luoda työnantaja- ja työntekijäosapuolten yhteisesti hyväksymiä toimintatapoja kestävän ja turvallisen työmatkaliikenteen edistämiseksi.

Hankkeen raportoinnin on määrä valmistua joulukuussa 2016.