Mobinet on kartoittanut jo 10 000 henkilön työmatkaliikkumisen!

Mobinet täyttää toukokuussa kolme vuotta. Palvelumme on otettu mukavasti vastaan. Työmatkaliikenteen henkilöstökyselyihimme on vastannut jo yli 10 000 työntekijää, ja olemme auttaneet seitsemää työyhteisöä ratkomaan työmatkaliikkumisen haasteita.

Jokaisella on ollut oma erityinen fokus. Yhdellä lähtökohtana on ollut ympäristöohjelma ja päästöjen vähentäminen, toisella työmatkaliikunnan edistäminen ja kolmannella pysäköintipolitiikan uudistaminen.

Päästöt

Kodin ja työpaikanvälisten matkojen hiilidioksidipäästöt ovat vaihdelleet 400-1 000 kg välillä työntekijää kohti. Päästöjen vähennyspotentiaali puolestaan on vaihdellut 20-30 prosentin välillä.

Uudenmaan ELY-keskuksesta on jo saatu tietoa toimenpiteiden vaikutuksista. Tulokset ovat hämmästyttävät: työmatkojen hiilijalanjälki on tippunut kahdessa vuodessa 19 prosenttia! Tavoite, 10 prosenttia, ylitettiin kirkkaasti. Tulos on linjassa kansainvälisten esimerkkien kanssa. Liikkumistottumusten muuttaminen on siis mahdollista myös Suomessa, ja tuloksia syntyy nopeasti ja pienillä resursseilla.

Työntekijöistä valtaosa haluaa työnantajaltaan tukea ympäristöystävälliseen liikkumiseen sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla että työajan matkoilla. Näyttää vahvasti siltä, että tarvitaan jotain muuta kuin autopaikkoja, autoetuja ja kilometrikorvauksia.

10 työntekijää_ympäristöystävällinen liikkuminen

Liikunta

Työmatkaliikunta on hyvä keino taistella istumisen ongelmia vastaan. Muutamissa organisaatioissa olemme mitanneet työmatkaliikunnan osuuden työmatkoista. Työmatkaliikunnaksi olemme laskeneet kävellen ja pyörällä tehdyt matkat sekä joukkoliikennematkat, joilla kävellään tai pyöräillään yli 15 minuuttia.

Esimerkiksi Helsingin kaupungilla puolet työmatkoista on liikuntaa. Silti kävelyn ja pyöräilyn määrä olisi mahdollista yli kaksinkertaistaa. Uudenmaan ELYssäkin kävelyn ja pyöräilyn määrä voisi tuplaantua nykyisestä. Nämä arviot perustuvat työntekijöiden omiin vastauksiin siitä, kuinka mahdollista kävely tai pyöräily heille olisi.

Pysäköinti

Uskallamme väittää, että työpaikkojen autopaikkakäytännöissä on tehostamisen varaa. Kaikista tutkimistamme organisaatioista on löytynyt niin sanottua turhaa autoilua eli sellaisia autolla tehtyjä työmatkoja, joiden tekijä voisi omasta mielestään tulla jollain muulla tavalla töihin. Toisista enemmän ja toisista vähemmän.

Pysäköinti kannattaisikin mitoittaa todellisten tarpeiden mukaan. Jokapäiväinen pysäköintioikeus tulee työnantajalle kalliiksi. Harvalla on tarvetta auton käyttöön ihan joka päivä. Moni sen sijaan sijaan arvostaisi satunnaista pysäköintimahdollisuutta.

Esimerkiksi alla olevassa organisaatiossa 18 prosenttia automatkoista on niiden tekemiä, jotka voisivat omasta mielestään hyvin tulla ilman autoa töihin. Lisäksi 34 prosenttia automatkoista on sellaisten tekemiä, jotka arvioivat ilman autoa kulkemisen jossain määrin mahdolliseksi.

10 työntekijää_autonkäyttö