Työmatka-analyysi käynnisti työmatkapyöräilyn edistämisen Tuko Logisticsilla

Mobinetin asiakas Tuko Logistics esitteli toimiaan viisaan liikkumisen edistämiseksi Taloussanomien, Motivan ja Helsingin seudun liikenteen HSL:n työmatkaseminaarissa 14.3.201.

Tukon vastuullisuuspäällikkö Päivi Huhtala lu­paa työ­mat­ka­pyö­räi­li­jöil­le ka­tok­sen, ja ker­too Mobinetin toteuttaman hen­ki­lös­tö­ky­se­lyn an­ta­neen eväät ke­hit­tää vii­sas­ta työ­mat­kai­lua. ”Pyö­räi­ly nou­si esil­le vah­vas­ti”, ker­too työ­mat­ka­se­mi­naa­ris­sa pu­hu­nut Huh­ta­la. Lue lisää Helsingin sanomien haastattelusta ja Päivi Huhtalan seminaariesityksestä.

Alla tukolaisten oma näkemys siitä, kuinka hyvin he voisivat tehdä työmatkansa eri kulkutavoilla: