Virka-autojen käytön tehostamista selvitetään Porvoossa ja Tampereella

Tampereen ja Porvoon kaupungeissa selvitetään vuoden 2012 aikana kaupunkien autokaluston käyttöä ja tehostamismahdollisuuksia. Yksi tehostamisen keino on jakaa autoja usean kaupungin yksiköiden kesken – virka-aikojen ulkopuolella jopa kaupunkilaisten kanssa. Näin voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti autoihin sitoutunut pääoma. Tavoitteena on löytää teknisesti ja hallinnollisesti toimiva malli, joka voidaan ottaa käyttöön vuoden 2013 alussa. Mallia etsitään yhdessä kaupungin eri osapuolten ja palveluntarjoajien kanssa.

Mobinet Oy avustaa kaupunkeja selvitystyössä. Hanke saa tukea osana valtakunnallista Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelman rahoittamaa liikkumisen ohjauksen T&K ohjelmaa 2012–2013.

Autojen jakaminen usean käyttäjän kesken eli autojen yhteiskäyttö vähentää tarvittavan autokaluston määrää ja sitä kautta parkkipaikkojen tarvetta. Kaupunkilaisille avoin palvelu vähentää autoriippuvuutta, ja siirtyminen oman auton omistamisesta autojen yhteiskäyttöön lisää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä.

Esimerkiksi Ruotsissa yhteiskäyttöautojen tarjonta on levinnyt nopeasti, kun kunnat ovat hankkineet palvelua omiin tarpeisiinsa.