Liikkumisen ohjauksen ohjelmaan valittu 13 hanketta

Valtakunnalliseen liikkumisen ohjauksen ohjelmaan 2012–2013 on valittu mukaan 13 hanketta. Ohjelma jatkaa vuonna 2010 alkanutta työtä, jolloin käynnistettiin ensimmäinen valtakunnallinen liikkumisen ohjauksen ohjelma. Liikkumisen ohjauksen ohjelmassa on mukana useita työmatkaliikenteen ohjaamiseen keskittyviä hankkeita. Yksi näistä on Helsingin polkupyöräilijöiden Hepon hanke ”Hyvä työpaikka pyöräillä”.

Liikkumisen ohjauksen ohjelmaa koordinoi Motiva ja sitä rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, ympäristöministeriö ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI). Rahoitukseen osallistuu myös kuntia.

Motivan tiedote